Nghị luận về tuổi trẻ và tương lai đất nước hay nhất

Bài làm văn số 1:

Ở bất kì quốc gia nào tuổi trẻ đóng góp vai trò rất quan trọng trong sự phát triển đất nước, lực lượng lao động chính trẻ và dồi dào đưa đất nước đi lên, có thể khẳng định rằng tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước trong thời đại mới phát triển.

Tuổi trẻ là những người nằm ở độ tuổi lao động từ 14 tuổi đến dưới 40 tuổi, những người nay đang học tập và làm việc, đóng góp lớn vào sự phát triển của toàn xã hội. Đây là lứa tuổi dồi dào, trẻ và khỏe có nhiều ước mơ khát vọng và đam mê dám vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành mục tiêu. Ở nhiều quốc gia trên thế giới tuổi trẻ là nguồn tài nguyên vô giá và cực kỳ quan trọng.

Thế hệ tuổi trẻ hiện nay được sống, học tập, làm việc trong môi trường hòa bình, sự đón nhận thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế – xã hội và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao, tuổi trẻ có nhiều cơ hội học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn. Với nhiều lợi thế to lớn đó giúp tuổi trẻ đứng trước nhiều lợi thế để phát triển và trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của đất nước.

Tuổi trẻ Việt Nam đang có trọng trách lịch sử, trở thành lực lượng lao động tay nghề cao, có đạo đức, sức khỏe thể chất tốt để đưa đất nước ta phát triển đi lên trong thời đại mới – thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tuổi trẻ cũng là thế hệ tiên phong trong việc quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ra khắp năm châu. Với khả năng tiếp cận và làm chủ tri thức, ngoại ngữ, tuổi trẻ Việt Nam đã và đang giúp quảng bá hình ảnh đất nước ta ra khắp thế giới.

Tuổi trẻ là lực lượng chính tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, “Đâu cần thì thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ xông xáo gia nhập các phong trào tình nguyện, mang sức trẻ, sự nhiệt huyết đi giúp đỡ nhân dân các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, thiên tai, bão lũ… lực lượng thanh niên chính là sức trẻ của một quốc gia và gánh vác những trách nhiệm nặng nề nhất.

Là thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao tri thức, biến tri thức thành công cụ đắc lực. Tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội trong nước và hội nhập quốc tếsâu rộng, thanh niên nước nhà cần nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với thị trường lao động. Người thanh niên cần xác định những nhiệm vụ và mục tiêu của mình để cố gắng phát triển.

Bài làm văn số 2:

Tuổi trẻ thời điểm đẹp nhất trong năm đây là lứa tuổi của sức mạnh, dẻo dai và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ không chịu khuất phục trước khó khăn, sẵn sàng đương đầu với thử thách phía trước.

Tuổi trẻ niềm tự hào và sức mạnh của mỗi quốc gia. Ngày nay công cuộc xây dựng đất nước tuổi trẻ Việt Nam rất năng động qua thế hệ trẻ. Ai trong chúng ta cùng từng đi qua tuổi trẻ – tuổi của sức mạnh, nhiệt huyết và không chịu khuất phục trước thử thách. Tuổi trẻ đang ra sức tìm kiếm và xây dựng những thứ tưởng chừng như viễn tưởng nhưng nay lại trở thành hiện thực, như những thành tựu trong ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,… rất nhiều thứ để tuổi trẻ có thể khám phá, phát triển.

Tuổi trẻ Việt Nam đang được sống trong hoà bình, Đảng và Nhà nước quan tâm tạo mọi điều kiện để học tập, làm việc, không phụ lòng tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều nhà kinh doanh trẻ, nhà khoa học, thành tích của học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự các kì thi Olympic khu vực và quốc tế. Với sức mạnh nội lực cùng với ưu đãi của thiên nhiên, Việt Nam đủ khả năng vươn lên trở thành một quốc gia hùng mạnh trong tương lai không xa. Nhưng thực tế chỉ ra rằng chúng ta chưa phát huy hết khả năng và sự ưu đãi của thiên nhiên, đất nước ta vẫn còn nằm trong nhóm nghèo và lạc hậu và việc phát triển trong tương lai cũng chịu nhiều áp lực cùng với thách thức lớn hơn trong thời đại phát triển.

Ngoài một số bạn trẻ đã cố gắng học tập, trao đổi kiến thức kĩ năng và tay nghề để giúp ích cho bản thân và xã hội còn có nhiều thanh niên còn chơi bời, ăn chơi, lêu lổng đã ảnh hưởng đến gia đình và xã hội, điều này chúng ta cần lên án. Họ cần xác định được mục tiêu sống và cố gắng trở thành người có ích cho xã hội.

Đảng chính phủ và Bác Hồ kính yêu đã đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ của đất nước, xác định thế hệ trẻ tiên phong và nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì vậy mà lực lượng này cần được đầu tư đúng mức và quan tâm sát sao . Những đóng góp của thanh niên vào thành quả của những năm đổi mới đã khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam là ra sức lao động, học tập, rèn luyện và rung thành với sự nghiệp của Đảng, quyết tâm đưa nước ta thoát khỏi nước nghèo nàn, lạc hậu và trở thành nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ từng mong muốn lúc sinh thời.

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết